סקירת ספרות

איך כותבים סקירה ספרותית? כאן תמצאו את כל התשובות

מהי סקירה ספרותית?

סקירת ספרות הינה פרק מרכזי בתהליך כתיבת סמינריון. היא מהווה את הרקע המדעי הכולל את הרקע הספרותי הרלוונטי שנכתב אודות נושא העבודה. סקירת הספרות מתבססת על טקסטים אקדמיים כגון: מאמרים, ספרים, כתבי עת ועוד.

הסקירה הספרותית מהווה אסופה של מאמרים, מחקרים, דו"חות, נתונים ולמעשה – כל מסמך הכולל מידע חיוני ורלוונטי לנושא העבודה. בשל חשיבותה הרבה של הסקירה הספרותית בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית היא מהווה חלק משמעותי מהנפח הכולל של העבודה.

הסקירה תופיע מיד לאחר פרק המבוא בעבודה סמינריונית והיא תוצאה של איסוף מידע, ארגונו וכתיבתו מחדש בצורה השואפת לספק מענה על שאלת המחקר אשר הוצגה בתחילת העבודה.

סקירת ספרות - דוגמא למבנה משפך: תיאוריות יסודיות הקשורות בשאלת המחקר, רקע היסטורי אודות נושא העבודה, מיקוד בסוגיות הקשורות לנושא העבודה, הצגת מחקרים עדכניים אודות נושא העבודה, מענה לשאלת המחקר

מבנה סקירת ספרות בצורת משפך

איתור וניתוח של מקורות אקדמיים בסקירה

איתור מקורות אקדמיים רלוונטיים וסיכום מדויק ותמציתי שלהם, הם אבני היסוד של כל סקירה ספרותית. להלן 3 דברים שחשוב להקפיד עליהם במסגרת השימוש שלכם במקורות אקדמיים:

1. איתור מקורות במאגרים אקדמיים

 • ציון מקורות באופן עקבי על פי כללי הציטוט המקובלים מהווה אלמנט חיוני בכתיבת סקירת ספרות בסטנדרטים גבוהים. שימו לב כי הכללים משתנים על פי סוגי עבודה סמינריונית שונים.
 • גיוון במקורות הספרות חשוב גם הוא כדי לוודא כי סקירת הספרות משקפת את הרקע הכולל עבור המחקר שלכם. לפיכך רצוי להיעזר ברקע נרחב ככל האפשר העושה שימוש במקורות מסוגים שונים.
 • שימוש במקורות אקדמיים עדכניים – מקורות אקדמיים שנכתבו לכל היותר בעשר השנים האחרונות מהווים אסמכתא מהימנה יותר ממקורות ישנים יותר.

2. תכנון ראשי פרקים לסקירה ספרותית

 • ראשי פרקים לסקירה ספרותית מהווים למעשה את המבנה הנושאי שלאורו תכתב סקירת הספרות. חשוב לתכנן את ראשי הפרקים בסקירת הספרות בטרם יחל תהליך הכתיבה עצמו.
 • ראשי פרקים בסקירת ספרות ינועו מן הנושא הרחב ביותר, הרלוונטי לתחום המחק שלכם, ועד לנושא הממוקד ביותר שבו עוסקת שאלת המחקר של העבודה.
 • הקפידו כי ראשי הפרקים שבחרתם לסקירת ספרות אכן רלוונטיים לנושא המחקר שלכם ואל תתפזרו לכיוונים לא רלוונטיים.

3. כתיבה תמציתית ואינטגרטיבית

 • הישארו ממוקדים ואל תרחיבו יתר על המידה בנושא ספציפי שיבוא על חשבון התמונה הרחבה שברצונכם להציג.  עליכם להקפיד להיצמד רק למידע החשוב ביותר עבור שאלת המחקר שלכם.
 • הקפידו לסכם מאמרים אקדמיים רלוונטיים בטרם התחלתם בתהליך הכתיבה. מיצוי מקדים ומדויק של הספרות המחקרית יבטיח לכם סקירת ספרות תמציתית וממוקדת.
 • צרו אינטגרציה שתשלב בין מאמרים אקדמיים שונים ותציג פיסות מידע שונות ועמדות מחקריות מגוונות. חשוב ליצור אינטגרציה ולקשר בין המקורות השונים שבהם השתמשתם.
סטודנט מסכם מאמרים עבור סקירת ספרות
סטודנט מסכם מאמרים עבור סקירת ספרות

כללים טכניים בכתיבת סקירת ספרות

להלן מספר כללים טכניים שחשוב מאוד שתקפידו עליהם כאשר אתם כותבים את סקירת הספרות שלכם:

 1. הקפידו על גופן David, גודל 12, רווח של 1.5 בין שורות הטקסט.
 2. הקפידו על רוחב שוליים תקני: 2.54 ס"מ לשוליים העליונים והתחתונים, ו-3.17 ס"מ לשוליים השמאליים והימניים.
 3. הקפידו לבצע יישור לשני הצדדים של הטקסט
 4. הקפידו לכתוב פסקאות ממוקדות ומדויקת. לא יותר מ 4-5 שורות בכל פסקה. בין הפסקאות חייב להישמר קשר לוגי תוך הקפדה של סגנון כתיבה טיעוני.
 5. הקפידו על מספור תקין של הכותרות ותתי הכותרות בכל פרק בשיטה העשרונית. למשל: 1. נוער בסיכון, 1.1 מאפייני נוער בסיכון, 1.2 דרכי התמודדות עם נוער בסיכון, 1.3 מסגרות לנוער בסיכון.

כללי כתיבה אקדמית בסקירת ספרות

ריכזנו עבורכם את המידע החשוב ביותר אודות שתי שיטות כללי הכתיבה האקדמית הנפוצים ביותר: APA ו- MLA.

APA

 1. אזכור ביבליוגרפי בגוף הטקסט יכלול את שם המשפחה של המחבר ואת שנת הפרסום, למשל (Smith, 2020).
 2. הרשימה הביבליוגרפית בסוף הסקירה הספרותית תסודר בסדר אלפביתי לפי שם המשפחה של המחבר, עם הזחה בין שמות המקורות.
 3. כל רשומה ביבליוגרפית שמופיעה ברשימת המקורות בסוף סקירת הספרות תכלול את שם המחבר/ים, שם המאמר, המוציא לאור וכן את מזהה האובייקט הדיגיטלי (DOI).

MLA

 1. אזכור ביבליוגרפי בגוף הטקסט יכלול את שם המשפחה של המחבר ואת מספר העמוד הרלוונטי, ללא פסיק ביניהם, למשל (הלוי 23).
 2. הרשומות הביבליוגרפיות בסוף סקירת הספרות מסודרות באופן אלפביתי, לפי שם המשפחה של המחבר וללא הזכות.
 3. שמות של טקסטים רחבי היקף כמו ספרים וכתבי עת מופיעים ברשימה הביבליוגרפית באותיות נטויות, בעוד מאמרים ופרקים ספציפיים מתוך ספר כתובים בתוך מרכאות.

מה כולל פרק מוצלח בסקירת הספרות?

פרק מוצלח בסקירת ספרות הינו תוצאה של השקעה, יצירתיות, עקביות וחשיבה מחוץ לקופסה. הכותב נדרש לרכז את יכולות החשיבה הגבוהה שלו תוך שילוב בין תיאוריות שונות, ידע שרכש וכן הסקת מסקנות בעת איסוף המידע, ארגונו ועריכתו באמצעות טכניקת כתיבה ממזגת.

כדי להביא את פרק הסקירה הספרותית לרמת כתיבה מרבית, מחויבותו של הכותב הינה לסקור ולסכם מאמרים אקדמיים ומחקרים העוסקים בנושא הרלוונטי. שימו לב כי נקודות מרכזיות שיופיעו במסגרת סקירת הספרות יבואו לידי ביטוי גם במסגרת פרק הדיון בסמינריון.

 

סטודנטית כותבת סקירה ספרותית לסמינריון
כתיבת סקירה ספרותית

שתי שיטות מרכזיות לארגון מבנה סקירה ספרותית

קיימות שתי שיטות מרכזיות שעל פיהן יקבע מבנה הפרקים של הסקירה הספרותית. לכל שיטה ישנם יתרונות המייחדים אותה. לכן, הקפידו להתאים את ארגון המבנה על פי הנושא המרכזי שבו עוסקת סקירת הספרות.

ארגון נושאי

מבנה: בשיטת ארגון זו מבנה הסקירה ייקבע על פי היגיון נושאי. המעבר מפרק לפרק יעשה מנושא רחב לנושא ממוקד יותר כך שככל שמתקדמים בסקירת הספרות, הפרקים עוסקים באופן ספציפי יותר בשאלת המחקר המדויקת של העבודה.

יתרונות השיטה: הקפה של נושא המחקר ממגוון זוויות ופרספקטיבות תיצור סקירת ספרות מגוונת ועשירה המספקת מבט מקיף על שאלת המחקר. שיטה זו מאפשרת לשלב בסקירה מגוון של עמדות מחקריות וגישות תיאורטיות.

ארגון כרונולוגי

מבנה: הסקירה תתקדם לפי רצף כרונולוגי הסוקר את הנושא המדובר על ציר הזמן. בשיטה זו ניתן ללוות באופן צמוד את התהוותו של הנושא מבחינה היסטורית, או לחילופין להציג התפתחות של זרם מחשבה מסוים מן המוקדם למאוחר.

יתרונות השיטה: ארגון הסקירה באופן כרונולוגי מספק הבנה היסטורית מיטבית של הנושא ועמידה על שלבי ההתפתחות שלו מבחינה תיאורטית.

7 טיפים לכתיבת הסקירה הספרותית

כדי לכתוב סקירה ספרותית ברמה גבוהה ובלתי מתפשרת, אין די באיסוף חומרים וכתיבתם בצורה מחודשת. יש להבטיח כי הכתיבה עומדת במספר כללים השומרים על אחידות, קוהרנטיות וסטנדרטים גבוהים.

להלן 7 טיפים חשובים לכתיבת סקירת ספרות:

1. הקפידו על שלבי התהליך

כתיבת סקירת הספרות היא איננה פעולה חד פעמית: זהו תהליך מתמשך הנבנה תוך כדי העבודה עצמה.

כדי להגיע לכתיבת סקירת ספרות הבנויה היטב, חשוב לעבוד בצורה מסודרת: תחילה, לאסוף מידע, לקרוא אותו ולכתבו מחדש בצורה המתאימה למבנה הסקירה.

2. קחו את הזמן

כתיבת סקירה ספרותית היא תהליך אישי. במסגרת התהליך תלמדו דברים שלא ידעתם לפני הכתיבה, מה שישפיע על הכתיבה עצמה. גם ההפוגה מחשיבה וחיפוש אחר מידע חדש הינה חיונית לצורך הטמעת המידע החדש בתת המודע ובתהליכי חשיבה שניוניים.

3. ערכו רפלקציה

אפשרו לעצמכם מרחב בו אתם יכולים לקיים דיאלוג אודות התכנים שגיליתם ולמדתם ואפשרו לעצמכם לבחון את עמדותיכם, תפיסותיכם ואת דעותיכם האישיות בנושא הכתיבה. טוב תעשו אם תכתבו את ההרהורים והמחשבות שלכם על הדף.

4. קראו סקירות ספרות לדוגמא

סקירות ספרות מצטיינות אשר זכו לציונים גבוהים יכולות להוות עבורכם השראה לכתיבה באופן שבו אתם רואים לנכון.

מסיבות אלו חשוב לערוך השוואות בין מספר סקירות ספרותיות ולהתרשם מכמה מבנים שונים של סקירות. ההתרשמות תאפשר לכם לבחור את האופן שבו הייתם רוצים שסקירת הספרות שלכם תיראה.

5. השתמשו במילים שלכם

כדי להעניק לעבודה שלכם ייחודיות, חשוב להשתמש במילים שלכם ולא במילים שציטטתם ממקורות אחרים או במילים שאינכם מבינים עד הסוף.

למרות שישנה חשיבות גבוהה לכתיבה ברמה גבוהה בעבודה האקדמית – חשוב כי תעשו שימוש במילים בהן אתם חושבים וכותבים על מנת להראות את תהליכי החשיבה שעברתם.

6. בצעו הגהה

במידה ויש צורך, רצוי להיעזר בשירותי הגהה מקצועיים המבוצעים על ידי מגיהים בעלי ניסיון בהגהת תוכן לעבודות אקדמיות.

7. הסתייעו במנחה ובמדריכים

אם אתם נתקעים, לא יודעים איך להמשיך מנקודה מסוימת, לא בטוחים שכתבתם את סקירת הספרות על פי הסדר הרצוי, אל תחששו ואל תהססו לקבל עזרה ממנחה הקורס, המרצה או מדריכים אקדמיים שזו היא העבודה שלהם.

במקרים מסוימים תוכלו להיעזר בסטודנטים בשנה מתקדמת יותר או לחילופין במדריכים מקצועיים המיומנים במתן סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות.

קריאת סקירת ספרות לדוגמא

מהי סקירה ספרותית לדוגמא? למידה מניסיונם של אחרים באמצעות קריאה של עבודת סמינריון לדוגמא, היא הדרך הטובה ביותר לקבלת השראה לכתיבה ברמה גבוהה.

שאיבת השראה מסקירת ספרות לדוגמא שזכתה לציון גבוה, מאפשרת לכם לקבל "תמונה כללית" של האופן שבו כותבים מיומנים כותבים סקירת ספרות.זו היא למעשה אחת הדרכים היעילות לכתיבת סקירת ספרות, משום שהיא מאפשרת לראות את המבנה, צורות שונות של כתיבה וכן להתרשם וללמוד מניסיון של אחרים.

היכן ניתן למצוא סקירות ספרותיות לדוגמא?

כתיבה של סקירה ספרותית מקצועית מצריכה ידע בכתיבה, היכרות עם מאפייני הכתיבה האקדמית ויכולת אינטגרציה בין מקורות מידע שונים.

כיום ניתן למצוא סקירת ספרות לדוגמא באתרים מקצועיים המתמחים בסיוע אקדמי לסטודנטים.

כדאי לוודא כי הכותב האחראי לכתיבת סקירת ספרות לדוגמא הינו כותב מקצועי ומיומן בעלי ניסיון אקדמי עשיר והיכרות מעמיקה עם התחום שבו נכתבה הסקירה הספרותית לדוגמא שבכוונתכם להשתמש בה כמודל.

לסיכום

סקירה ספרותית היא החלק הארי של כל עבודה סמינריונית. היא מהווה את השלב המורכב והארוך ביותר, הן מבחינת התהליך המקדים לכתיבה הכולל את איסוף המאמרים האקדמיים ותכנון ראשי הפרקים והן בתהליך הכתיבה עצמו הדורש יכולות אקדמיות וניסיון מעשי.

התכוננות נכונה לתהליך הכתיבה של סקירה ספרותית ושימוש נכון בעקרונות הכתיבה האקדמית בשעת הכנתה של סקירת ספרות, יבטיחו לכם סיכויים גבוהים לעבור את העבודה הסמינריונית בהצלחה יתרה ולזכות בציון גבוה והערכה מצד הגורם האקדמי האחראי.

לכן, אם אתם מוצאים את עצמכם נאבקים לכתוב את הסקירה, אל תהססו – פנו עכשיו לגורם מקצועי אשר ידריך אתכם בתהליך הכתיבה ויעלה אתכם על הנתיב הנכון בדרך להצלחה בכתיבת סקירה ספרותית.

סקירת ספרות – שאלות ותשובות

1. מדוע המקוריות של סקירת הספרות חשובה?

מקוריות של סקירת ספרות בעבודה סמינריונית הינה אחד מן הפרמטרים הראשונים שבודק הסמינריון ישים לב אליהם. כיום, נעשה שימוש בכלים טכנולוגיים שונים על מנת לוודא מקוריות של עבודת סמינריון וסקירת ספרות מועתקת תיתפס בקלות. הקפידו על כתיבה מקורית המבוססת על מקורות אקדמיים מהימנים בלבד.

2. מהו תהליך נכון של כתיבת סקירה ספרותית?

ראשית, יש לתכנן את ראשי הפרקים המהווים את המבנה של סקירת הספרות בעבודת הסמינריון שלכם. לאחר מכן, יש לאתר מקורות אקדמיים מתאימים אשר יצקו תוכן לראשי הפרקים שבחרתם עבור סקירת הספרות. לבסוף, יש להתחיל בכתיבת הסקירה הספרותית עצמה בסגנון אקדמי נאות.

3. איך ניתן לוודא שהמקורות האקדמיים שבחרתי מתאימם?

לפני תחילתה של כתיבת סקירה ספרותית, חשוב לאשר מראש את רשימת המקורות האקדמיים שבהם בחרתם לעשות שימוש במסגרת סקירת הספרות. אישור מקדים מבטיח שהסקירה תהיה רלוונטית לנושא ותמנע עבודה מיותרת ותיקונים בהמשך.

סקירת ספרות - סיכום בכותרות

רסקיו סיוע אקדמי
רסקיו סיוע אקדמי

צוות רסקיו מתמחה בסיוע לסטודנטים בכתיבה ובהכנת עבודות במגוון תחומים, בדגש על כתיבה מקורית ואיכותית, מחירים משתלמים, ליווי אישי וצמוד והדרכה מקיפה על העבודה.

לשיתוף המאמר:
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

צריכים סיוע
בכתיבת עבודה?

השאירו כאן מספר טלפון ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי:

צריכים סיוע
בכתיבת עבודה?

השאירו כאן מספר טלפון ונדאג לחזור אליכם בהקדם:

Call Now Button דילוג לתוכן