עבודה סמינריונית אמפירית

איך כותבים עבודה סמינריונית אמפירית? במאמר זה תמצאו את כל התשובות

כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית – לערוך מחקר במסגרת עבודת הסמינריון

מסלול הלימודים האקדמיים של סטודנט כולל בתוכו מספר רב של אבני דרך בדרך אל התואר הנכסף: החל משלב המיון והקבלה הדורש להציג ממוצע בגרות גבוה וציון פסיכומטרי מצוין, דרך מבחנים, עבודות אקדמיות ומטלות בית המתקיימות לאורך תוכנית הלימודים בחוג שבחר הסטודנט ועד למבחן הבקיאות המסכם בסוף התואר.

עבודה סמינריונית אמפירית הינה עבודת כתיבה ומחקר בהיקף רחב, לרוב היא כוללת לפחות 25 עמוד תוכן, הדורשת מן הסטודנט להציג את יכולותיו בניסוח שאלת מחקר, בניית מבנה עבודה של ראשי פרקים לסמינריון , איתור ואיסוף מקורות אקדמיים מתוך כתבי-עת, ספרים, מנועי חיפוש ועוד.

במקרים רבים, נתקל הסטודנט הניגש לכתוב עבודות אקדמיות במגוון של קשיים הכרוכים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית. קשיים אלו נובעים לרוב מחוסר ניסיון והיכרות עם עולם המושגים האקדמיים ועם הפרקטיקות ושיטות העבודה הדרושות להכנתה של עבודה איכותית.

כאן נכנס לתמונה שירות לסיוע בהכנת עבודה סמינריונית אמפירית – שירות זה יחנוך את הסטודנט לאורך כל שלבי כתיבת עבודת סמינריון במגוון תחומים: החל משלב בחירת הנושא ושאלת המחקר, דרך בניית מבנה עבודת סמינריון מיטבי התוקף את הנושא מכמה כיוונים וכלה באיסוף של חומר אקדמי מתאים ומיטבי המשרת את הצגת הרקע הספרותי של הנושא הנבחר ועונה על שאלת המחקר.

מה זה סמינריון אמפירי – כיצד עובד השירות?

תהליך כתיבת עבודות אקדמיות יחל בשיחת היכרות שבה יציג הסטודנט את העבודה שעליו לכתוב בפני הכותב המסייע, ויחד יגבשו נושא מדויק ושאלת מחקר התואמת את אופן הניסוח האקדמי המקובל וכן מכחלה את הפוטנציאל לפיתוח שאלת מחקר מתאימה אשר מאפשרת לסטודנט הן בסקירת החומר התיאורטי הקיים והן בחידוש של שדה המחקר והצבעה על תובנות חדשות שאליהן הגיע דרך תהליך הכתיבה של עבודות אקדמיות.

עבודת סמינריון מסוג זה נכתבת בתור עבודת מחקר במגוון תחומי לימוד וחוגים אקדמיים כגון: כתיבת סמינריון במשפטים, עבודת סמינריון בחשבונאות, עבודה סמינריונית בחינוך ועוד.

עבודה סמינריונית אמפירית
עבודות סמינריוניות אמפיריות – בואו ללמוד לחקור בצורה מעמיקה

מהם סוגי העבודות השונים שיצטרך הסטודנט להתמודד עימן?

כידוע, קיימים מספר סוגי עבודה סמינריונית שעימם תצטרכו להתמודד במהלך מסלול הלימודים. עבודה סמינריונית בתשלום מתחלקת לרוב לשני סוגים מרכזיים של עבודות הכוללות שתי שיטות מחקר בולטות:

האחד הינו עבודה עיונית אשר מורכבת, כמעט במלואה, מלדעת איך לסכם מאמר אקדמי בצורה נכונה בהתאם לשדה המחקר, תוך ביצוע אינטגרציה ביניהם והצבעה על נקודות השקה ושוני.

במסגרתה של עבודה עיונית, דרש הסטודנט להציג כישורי קריאה והבנה של חומרים מורכבים, מיצוי שלהם בצורה נאותה ומימוש הידע שצבר במבנה של כתיבה אקדמית נאותה.

בסיום של שלב כתיבת סקירת הספרות, המהווה את ליבת העבודה הסמינריונית העיונית, יתבקש הסטודנט לכתוב פרק דיון, במסגרתו הוא יידרש להציג מהלך עצמאי משלו הנובע מכלל החומרים האקדמיים שקרא וסיכם.

הסוגים של עבודת סמינריון אמפירית – שתי שיטות מחקר

הסוג הראשון של עבודה סמינריונית אמפירית או עבודת סמינריון אמפירית, המתחלקת בעצמה לשני תתי-סוגים:

עבודה מחקרית איכותנית הכוללת חלק אחד של סקירת ספרות וחלק שני של ביצוע מחקר עצמאי המושתת על ניתוח טקסטואלי של ראיונות עומק אשר נערכו עם קבוצת מחקר רלוונטית או ניתוח טקסטואלי של חומרים רלוונטיים כגון כתבות עיתונות.

בבודה מחקר איכותנית נדרש הסטודנט להציג יכולת ניתוח טקסטים במה גבוהה, להצביע על תימות ומוטיבים מרכזיים העולים מן הומר שלפניו וכן הוא נדרש לבצע אינטגרציה רלוונטית בין התובנות המחקריות שניסח ובין הרקע התיאורטי שהוצג בחלק של סקירת הספרות.

תת-הסוג השני של עבודה סמינריונית אמפירית הינו עבודת מחקר כמותנית.

בעבודה מסוג זה, יידרש הסטודנט לבנות מודל מחקרי שמטרתו איסוף נתונים מספריים באמצעות כלי המחקר כגון:

  • שאלון
  • ליקוט בין המשתנים מתוך בסיסי נתונים סטטיסטיים
  • ועוד

לאחר שלב איסוף הנתונים, יהיה על הסטודנט לבצע ניתוח סטטיסטי מדויק של המידע שנאסף באמצעות תוכנות סטטיסטיות כגון SPSS.

את התוצאות המספריות שאליהן הגיע הסטודנט במחקר, יהיה עליו להציג במסגרת פרק הממצאים של העבודה הסמינריונית:

בפרק זה מעובדות התובנות הסטטיסטיות שהפיק הכותב מן הנתונים הגולמיים שנאספו ומוצגות הן באמצעות כלים ויזואליים (גרפים, עוגות, טבלאות) והן באמצעות תיאור טקסטואלי שיציג את התוצאות שהתקבלו וביאור הקשר בין המשתנים ואל שאלת המחקר..

שני סוגי העבודות הסמינריוניות יסתיימו בפרק הדיון, במסגרתו תתבצע אינטגרציה עצמאית של הכותב בין התובנות המחקריות שעלו בחלק האמפירי של העבודה ובין החלק העיוני-תיאורטי שהופיע בראשיתה.

פרק הדיון הינו השלב שבו יכול הסטודנט להפגין את יכולותיו היצירתיות, מאחר והוא אינו כפוף  במישרין לחומר תיאורטי מסוים או לנתונים אמפיריים יבשים, והכותב יכול לתת במסגרתו דרור לרעיונות יצירתיים המבליחים במוחו במהלך הכתיבה ובמסגרת תהליך החיבור בין החומר המחקרי והעיוני.

זאת, תוך ניסיון לספק מענה הולם עבור שאלת המחקר של העבודה.

עבודת סמינריון אמפירית
עבודה סמינריונית אמפירית – ליווי אישי צמוד לכל אורך המחקר

למי מיועד הסיוע בעבודה סמינריונית אמפירית

בליווי מקצועי בעבודות סמינריונית יכול להיעזר כל סטודנט, מכל תחום לימוד אקדמי, החש כי הוא מעוניין לשפר הן את יכולת החשיבה האקדמית שלו, המתבטאת ביכולתו לנסח נושא ושאלת מחקר אקדמית נאותה, דרך היכולת לתכנן את מבנה העבודה הסמינריונית שלו ולכתוב בעבורה אשי פרקים.

והן את יכולת הכתיבה האקדמית עצמה, הכוללת סגנון כתיבה ספציפי, שימוש במונחים ומושגים אקדמיים שעליו להכיר על בורים וכמובן לדעת להשתמש בכללי הציטוט האחיד.

הקפדה כל כללי ציטוט הינם מפתח מרכזי בהצלחתה של עבודה סמינריונית: גם עבודה מעניינת ומקורית, אם לא תכתב תוך הקפדה על כללי הציטוט האחיד המקובלים, לא תזכה לפידבק חיובי ותפגע בסיכויי ההצלחה של הסטודנט בעתיד.

שירותי הסיוע בכתיבת עבודה סמינריונית, לא רק יספר לסטודנט מסמך אקדמי איכותי ומוקפד על פי ההנחיות והדרישות המחמירות ביותר, אלא גם יחנוך אותו בדרך להבנה עמוקה ומיטבית של המלאכה הקדמית.

החל משלב איתור וקריאת מקורות אקדמיים, דרך שלב מיצוי החומר התיאורטי מתוך מאמרים נוספים וספרים שיבחרו לטובת העבודה האקדמית וכלה בשלב של איסוף נתונים למחקר אמפירי באמצעות כלי המחקר הנאותים – הניתוח הטקסטואלי או הכמותי – ולבסוף, הצגתם בפרק הממצאים של העבודה.

אין ספק כי סטודנט אשר יבחר לעשות שימוש בשירותים לסיוע בהכנת עבודות סמינריונית, ייצא מכך נשכר הן ברמת הידע המקצועי , התיאורטי והמעשי שלו, בתחום הלימוד שבו בחר, והן ברמת הביטחון העצמי, תחושת המסוגלות להתמודד עם כתיבת מטלות אקדמיות מורכבות ועם טקסטים מחקריים ועיוניים ברמה הגבוהה ביותר.

המטרה שלנו היא להקנות לכם ידע וכישורים אבל גם תחושה טובה וביטחון עצמי!

עבודה סמינריונית אמפירית
עבודה סמינריונית אמפירית – מחקר בשטח מתחיל במחקר בספרייה

כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית – מי מספק את השרות המקצועי?

את שירותי כתיבת עבודות גמר שלנו מבצעים כותבים מנוסים ומובחרים, בעלי ניסיון עשיר וארוך במגוון דיסציפלינות אקדמיות ותחומי לימוד. כל הכותבים עברו הכשרה ארוכה ונבחרו בקפידה והם מחויבים למתן שירות מקצועי, מדויק ואמין.

מעבר לחשיבות הרמה המקצועית, השליטה בחומרים של תחום הלימוד הרלוונטי ובמתודות הכתיבה המתאימות לביצוע העבודה, כותבים שלנו מתחייבים גם על שירותיות גבוהה – ליווי הסטודנט לכל אורך התהליך, החל משלב ניסוח שאלת המחקר ותכנון השלד הנושאי של העבודה הסמינריונית, דרך הדרכה והכנה שלו לקראת הצגה העבודה במוסד הלימוד שלו וכלה בביצוע תיקונים ושיפורים בעבודה במידת הצורך.

אנו מתחייבים לעמוד לצד הסטודנט לכל אורך תהליך הכנת העבודה האקדמית – מכתיבת מבוא לעבודה סמינריונית ועד לפרק הסיכום.

מטרתנו היא להקנות לסטודנט כלים מקצועיים, מחשבתיים ויישומיים וכן תחושת ביטחון, מסוגלות עצמית ואמונה בהמשך הדרך.

תחום הכתיבה העיונית הינו תחום עתיק יומין המקדש את הידע, יכולת המחשבה והחתירה להבין את המציאות הסובבת אותנו.

החזון שלנו הוא להעניק לסטודנט מעטפת איכותית שתספק לו כלים מקצועיים ומנטליים, לא רק בתקופת הלימודים ובסיוע ברעיונות לשאלת מחקר בעבודה אקדמית, אלא לטווח הארוך, בהפיכתו לאדם חושב ועצמאי אשר אינו עומד על כתפי אחרים, אלא נסמך על יכולת החשיבה העצמאית והביקורתיות הבריאה.

הצטרפו אלינו לדרך ההצלחה במסלול האקדמי בהווה ולשכלול המחשבה ויכולת הניסוח העתידית שלכם!

רוצים לקבל המלצות על כותבי עבודות סמינריוניות וללמוד על על תהליך של כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית ועל שירות כתיבת עבודות הגשה בתשלום? למשל, כמה עולה כתיבת הצעת מחקר?

המשיכו לעיין במאמרים המקצועיים שלנו כולל מאמר על כתיבת עבודת סמינריון לדוגמא – בה נדריך אתכם בכתיבת עבודה סמינריונית משלב המבוא ועד הסיכום.

עבודה סמינריונית אמפירית - סיכום בכותרות

רסקיו סיוע אקדמי
רסקיו סיוע אקדמי

צוות רסקיו מתמחה בסיוע לסטודנטים בכתיבה ובהכנת עבודות במגוון תחומים, בדגש על כתיבה מקורית ואיכותית, מחירים משתלמים, ליווי אישי וצמוד והדרכה מקיפה על העבודה.

לשיתוף המאמר:
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

צריכים סיוע
בכתיבת עבודה?

השאירו כאן מספר טלפון ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי:

צריכים סיוע
בכתיבת עבודה?

השאירו כאן מספר טלפון ונדאג לחזור אליכם בהקדם:

Call Now Button דילוג לתוכן