כתיבת פרק תוצאות

כתיבת פרק ממצאים מאתגרת אתכם? להלן כמה טיפים על הכנת פרק תוצאות בעבודה סמינריונית

מה זה פרק תוצאות בעבודה סמינריונית?

כתיבת פרק תוצאות הוא החלק המציג את המסקנות האמפיריות של המחקר שערכתם במסגרת כתיבת סמינריון. פרק זה צריך להציג את המסקנות בצורה ברורה וקלה להבנה. זהו הפרק המעמיד למבחן את השערות המחקר שלכם.

עליכם להציג את הנתונים העולים מן המחקר, ללא פרשנות. הפרשנות והדיון בממצאים הם חשובים, והם יבואו לידי ביטוי בפרק הבא אחריו – פרק הדיון.

במאמר זה נסביר את הנקודות החשובות ביותר לגבי פרק התוצאות בתהליך כתיבת עבודות סמינריוניות – כיצד יש לכתוב אותו והיכן הוא מופיע במסגרת מבנה הסמינריון.

2 סוגים של פרק ממצאים בסמינריון

קיימים שני סוגים של פרק תוצאות הנגזרים לאור סוג עבודת הסמינריון שכותב הסטודנט:

  • פרק תוצאות איכותני – מתבסס בדרך כלל על ראיונות עומק, והוא שכיח בתחומים כמו מדעי החברה והרוח. הוא יכול להתבצע כראיון פנים מול פנים, באמצעות מילוי שאלונים ובאמצעות תצפיות.
  • פרק תוצאות כמותי – בודק קשר סטטיסטי בין שני משתנים. לכן במקרה זה אנו זקוקים לנתונים מספריים ושימוש במודלים סטטיסטיים. אנו יכולים לאסוף את הנתונים בשיטות שונות, כמו למשל ניסוי מעבדה או מתוך ניתוח מידע קיים במאגרי מידע סטטיסטיים.

תמיד חשוב לבחור את שיטת המחקר המתאימה, לא כל השערת מחקר מתאימה למחקר איכותני, ולא כל השערת מחקר מתאימה למחקר כמותי במסגרת עבודה סמינריונית אמפירית. פרק התוצאות יופיע תמיד באותו מקום במסגרת ראשי הפרקים, לאחר פרק השיטה ולפני פרק הדיון.

כתיבת פרק תוצאות בעבודה סמינריונית
כתיבת פרק תוצאות בעבודה סמינריונית

חשיבות כתיבת תוצאות מחקר

ניתן להצביע על 3 מאפיינים של פרק התוצאות בסמינריון אשר הופכים אותו לחשוב במיוחד, הן מבחינת משמעותו המחקרית והן מבחינת השפעתו על ציון העבודה הסמינריונית שלכם:

  • תרומה ייחודית של הסטודנט לשדה המחקר – פרק התוצאות יציג את התוצאות שקיבל הסטודנט במחקר הספציפי שאותו ערך בשטח ולכן הוא אינו מהווה חזרה על מידע קיים אלא תוספת של ידע חשוב לתחום.
  • אישוש או הפרכה של הרקע התיאורטי – פרק התוצאות יאשש או יפריך את הספרות המחקרית הקיימת אשר הוצגה במסגרת הסמינריון בפרק סקירת הספרות. את המסקנות שיעלה המחקר יש להציג באופן ברור בפרק סיכום ומסקנות של הסמינריון.
  • הצבעה על יכולתו של הסטודנט לביצוע מחקרי עצמאי – פרק עצמאי שנכתב כהלכה ומבוסס על עבודת מחקר נאותה מלמד על יכולת של הסטודנט לבצע באופן עצמאי מחקר בשטח ולהגיע לתובנות בכוחות עצמו.

כתיבת פרק התוצאות במחקר איכותני

כתיבת פרק התוצאות במחקר של סמינריון איכותני אינה מאורגנת על פי השערות מחקר, אלא על פי תמות.

דוגמאות לתמות העולות בעת כתיבת פרק התוצאות :

נניח ואתם עורכים מחקר איכותני לגבי שילוב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה, ובחרתם לראיין מנהלים שיספרו לכם על החוויות והמסקנות שלהם. אתם יכולים להגיע למספר תמות שיעלו מן הראיונות האישיים:

  • קשיים בהשתלבות עם הצוות – למרות שהמנהלים והארגון נקטו בגישה חיובית ונכונות להעסיק בעלי מוגבלויות. מנהלים הצביעו על חוסר שיתוף פעולה מצד צוות העובדים. וכאן תביאו ציטוטים.
  • קשיי נגישות ולוגיסטיקה – מנהלים טענו ששילוב בעלי המוגבלויות דרש מהם גם לתת מענה לבעיות החורגות מתחום יום העבודה, כמו למשל קשיים בהגעת בעלי המוגבלויות למקום העבודה.
  • גישה שלילית של לקוחות – לקוחות שהביעו סלידה וחוסר סבלנות כלפי שיתוף בעלי המוגבלויות.

כתיבת פרק הממצאים במחקר כמותי

ישנו הבדל מהותי בתוכן של פרק תוצאות במחקר כמותי. מחקר זה בודק קשר סיבתי בין ממצאים ולכן פרק תוצאות מבוסס על הצגת המבחנים הסטטיסטיים המראים את הקשר בין משתני המחקר.
חשוב להתחיל את כתיבת פרק התוצאות בתזכורת של שאלת המחקר בסמינריון, ולבנות אותו בצורה מאורגנת וקלה להבנה. היעזרו בטבלאות וגרפים.

את התוצאות יש להציג בשילוב של גרפים וטבלאות, יחד עם מלל. לכל תרשים או טבלה צריכה להיות כותרת. חשוב שיהיה קל לזהות לאיזה תרשים מתייחס כל טקסט.

שימוש במודלים סטטיסטיים

כתיבת פרק תוצאות במחקר כמותי, דורשת שימוש במודלים סטטיסטיים. כל תלמיד תיכון אמנם יודע לעשות חישובים של אחוזים, ממוצע וחציון. אך המודלים הסטטיסטיים עליהם מדובר מורכבים יותר מחישובי ממוצע ואחוזים.

הם מורכבים למדי ועשויים לכלול מבחנים כמו פירסון או אלפא קרונבך.

ניתן לקבל עזרה בעבודות אקדמיות הכוללת גם דגש על המודלים הסטטיסטים עבור כתיבת פרק התוצאות. למעשה זה מומלץ מאוד בגלל החשיבות של דיוק ונכונות המודל. אתם בוודאי לא רוצים לבסס עבודה שלמה על מודל שגוי.

תוכנת SPSS

תכנת SPSS היא אחת התכנות הנפוצות ביותר בעולם לצורך ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של נתונים. היא מקובלת באקדמיה, כמו גם כל גוף העוסק במחקר במגזר העסקי. משתמשים בה בתחומים אקדמיים שונים והיא מאפשרת לבצע את כל הפונקציות הסטטיסטיות הנדרשות, כמו למשל: שכיחות, שונות, בדיקת השערות, מבחני T, רגרסיה ליניארית ועוד.
היא פותחה בשנות השישים על ידי פרופסור באוניברסיטת סטנפורד, ובשנת 2009 נרכשה על ידי חברת IBM.
התכנה מציגה יכולות חזקות ומתאימה לכל סוגי המחקרים, אך יחד עם זאת היא אינה אינטואיטיבית. היא דורשת ידע סטטיסטי ברמה גבוהה.

כתיבת פרק תוצאות בסמינריון
כתיבת פרק תוצאות בסמינריון

הגדרת משתנים בפרק הממצאים בסמינריון

אם נבחן לדוגמה את שאלת המחקר: מהו הקשר בין מספר שנות הלימוד שצבר העובד לבין גובה השכר שלו? שאלת מחקר זו מורכבת למעשה משני משתנים:

  • המשתנה הבלתי תלוי: מספר שנות הלימוד.
  •  המשתנה התלוי: גובה שכר העובד.

המחקר שתבצעו ומתבסס על נתונים אמפיריים, אמור להצביע על טיב הקשר בין שני המשתנים. למשל: קיים קשר חיובי בין מספר שנות הלימוד ובין גובה שכרו של העובד.
קשר חיובי בין משתנים משמעו שככל שהמשתנה הבלתי תלוי נמדד ברמה גבוהה יותר, כך גם המשתנה התלוי יופיע במידה גבוהה יותר, ולהפך. לעומת זאת, קשר שלילי בין משתנים משמע שככל שהמשתנה הבלתי תלוי נמדד ברמה גבוהה יותר, כך המשתנה התלוי יימדד ברמה נמוכה יותר, ולהפך.

כמובן שישנם משתנים נוספים. זהו יכול להיות משתנה בלתי תלוי נוסף, בו הצירוף של שני המשתנים התלויים יחדיו מספק את ההסבר. וישנם גם אחרים כמו משתנה מתווך, משתנה ממתן ומשתנה מזויף.

הקשיים בכתיבת תוצאות מחקר

כתיבת פרק תוצאות היא דבר מאתגר, היא מביאה איתה קשיים ייחודיים, ואלו משתלבים עם הקשיים הכלליים המאפיינים את עבודתו של כל מי שיודע איך כותבים סמינריון.

סטודנטים רבים מצביעים על המודלים הסטטיסטיים בתור הקושי המרכזי. ישנם סטודנטים רבים המתקשים בסטטיסטיקה והם מרגישים כי זהו מכשול אמתי הפוגע ביכולת שלהם לערוך את המחקר. לא במקרה מיקור חוץ של מודלים סטטיסטיים הפך לדבר מקובל.

למעשה בהרבה תחומים מחקריים, לאו דווקא עבודות סמינריונית, מעדיפים לתת לסטטיסטיקאים לבצע את המודלים.

אך הקשיים של פרק תוצאות אינם ייחודיים למחקר כמותי, גם אלו העורכים מחקר איכותני מתקשים לפעמים לערוך את הפרק. הם עומדים מול הנתונים שנאספו במחקר, השאלונים והראיונות, ופשוט מתקשים להתחיל לארגן אותם לתמות, ולקשור בין הראיונות לבית השערות המחקר.

כתיבת פרק ממצאים באמצעות סיוע אקדמי

מתקשים בכתיבת פרק תוצאות? אינכם לבד. סטודנטים רבים מתקשים בכתיבת פרק התוצאות ולכן בוחרים לפנות לסיוע אקדמי. ניתן לקבל סיוע נקודתי במודלים סטטיסטיים, אם זה מה שאתם רוצים. וניתן גם לקבל סיוע כללי בכל כתיבת הפרק והעבודה.

אנו ממליצים לפנות לסיוע אקדמי כבר בשלבים הראשונים של העבודה. הסיבה לכך היא שכל חלקי העבודה קשורים אחד לשני, הם צריכים להיות אחידים ובעלי קו מרכזי המחבר בין כולם. למשל לא ניתן לנתק בין פרק תוצאות, לבין השערות המחקר והסקירה הספרותית.

לכן הפתרון הטוב ביותר הוא לקבל סיוע כבר מהכנת המתווה לעבודה.

פרק תוצאות בעבודה סמינריונית
פרק תוצאות בעבודה סמינריונית

רסקיו – מומחים בתוצאות

סטודנטים רבים מתקשים בכתיבת פרק התוצאות, כמו גם פרקים אחרים של העבודה. חברת רסקיו מציעה לסטודנטים סיוע בהתאמה אישית. זהו יכול להיות סיוע בפרק תוצאות, או בכל היבט אחר של העבודה.

כדאי לפנות אלינו כבר בשלבים המוקדמים של העבודה לצורך ייעוץ. אנו נוכל להסביר לכם על הקשיים הצפויים וכיצד אנו יכולים לעזור לכם בכל שלבי העבודה.

RESCUE מעניקה לסטודנטים שירותי כתיבה מקצועיים באמצעות כותבים אקדמיים מצטיינים. כל סטודנט זוכה לסיוע מאנשים בעלי רקע בתחום האקדמי הרלוונטי עבורו.

כך ניתן לקבל ליווי אישי וסיוע בכל שלבי העבודה, מגיבוש הנושא, דרך השערות המחקר, כתיבת פרק התוצאות ועד הדיון הסופי.

כתיבת פרק תוצאות - סיכום בכותרות

רסקיו סיוע אקדמי
רסקיו סיוע אקדמי

צוות רסקיו מתמחה בסיוע לסטודנטים בכתיבה ובהכנת עבודות במגוון תחומים, בדגש על כתיבה מקורית ואיכותית, מחירים משתלמים, ליווי אישי וצמוד והדרכה מקיפה על העבודה.

לשיתוף המאמר:
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

צריכים סיוע
בכתיבת עבודה?

השאירו כאן מספר טלפון ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי:

צריכים סיוע
בכתיבת עבודה?

השאירו כאן מספר טלפון ונדאג לחזור אליכם בהקדם:

Call Now Button דילוג לתוכן