ראשי פרקים לעבודה סמינריונית

איך כותבים ראשי פרקים לעבודה סמינריונית? במאמר זה תמצאו את כל התשובות

מה זה ראשי פרקים לעבודה סמינריונית?

ראשי פרקים לעבודה סמינריונית מהווים למעשה את השלד של מבנה עבודה סמינריונית ומגדירים את הנושאים והסוגיות התיאורטיות שיבואו לידי במסגרת העבודה בכלל, ובמסגרתה של סקירת הספרות, בפרט.

מעבר להיותם של ראשי הפרקים אלו שיוצרים את המסגרת של העבודה הסמינריונית, הם גם מסייעים בתהליך הכתיבה ובהבנתה של העבודה. במאמר זה נעסוק באיך לכתוב את ראשי הפרקים בעת כתיבת סמינריון.

מדוע תכנון של ראשי פרקים חשוב כל כך?

תכנון מוקפד של ראשי פרקים הינו קריטי בשני היבטים מרכזיים:

א. מבנה מדויק לעבודת מסמינריון

כדאי לתכנן היטב את ראשי הפרקים וליצור ארגון נכון שלהם במעבר מנושא לנושא (ראה דוגמה למבנה של ראשי פרקים בצורת משפך), יבטיח עבודה סמינריונית מקיפה אשר תתקוף את נושא המחקר מכל הזוויות הרלוונטיות ותבטיח מענה מדויק לשאלת המחקר הממוקדת שהוגדרה בראשית תהליך הכתיבה.

ב. תהליך כתיבת סמינריון מסודר

תהליך הכתיבה של עבודת סמינריון הינו ארוך ומפרך וכלל בתוכו שלבים שונים ואבני דרך רבות. סטודנטים רבים הולכים לאיבוד בתהליך ואינם יודעים כיצד לעבור בין שלבי הכתיבה השונים ולבנות את העבודה לאורך זמן. 

הגדרה מדויקת של הפרקים בעבודה סמינריונית או עבודת גמר, כבר בתחילתו של תהליך הכתיבה, חחסוך לכם זמן רב והסתבכויות מיותרות ותיצור עבורכם תהליך עבודה מאורגן וברור שבו תדעו מה עליכם לבצע בכל רגע נתון.

כמובן שתמיד ניתן לפנות לגורם המתמחה  בכתיבת עבודות אקדמיות בתשלום לקבלת עזרה מקצועית.

ההבדל בין ראשי פרקים לסמינריון עיוני מול מחקרי

ראשי פרקים מעניקים לעבודה את הסדר ההגיוני והלוגי. ראשי פרקים לכתיבת העבודה בונים את המבנה התומך בתוכן העבודה ומאפשר להבין אותה. ישנם סוגים שונים של עבודות אקדמיות – עיוניות ומחקריות, והדבר בא לידי ביטוי גם במסגרת ראשי הפרקים של העבודה. מלבד המבנה הכללי, יתכן כי תבחרו גם להציג תתי פרקים שיכללו במסגרת ראשי הפרקים הראשיים.

ראשי פרקים לעבודה עיונית:

 • מבוא.
 • סקירה ספרותית
 • דיון או סיכום.
 • ביבליוגרפיה

ראשי פרקים לעבודה מחקרית:

 • מבוא
 • סקירה ספרותית
 • שיטת המחקר
 • תוצאות המחקר (פרק הממצאים).
 • דיון.
 • ביבליוגרפיה
 • נספחים.

באופן כללי, כפי שאתם רואים, המבנה של ראשי הפרקים הוא מבנה היררכי. יש המשווים זאת למשפך שראשו גדול ורחב, ובתחתית ישנה פיה צרה. כלומר הנושא הכללי הולך ומצטמצם לכדי שאלת המחקר הספציפית. עבודה סמינריונית אמפירית תכיל פרקים שונים מעט מאשר בעבודת סמינריון עיוני.

ראשי פרקים לסמינריון
ראשי פרקים לסמינריון

ראשי הפרקים – הסבר מפורט

להלן הסבר מעמיק לגבי כל אחד מן החלקים המרכזיים המופיעים במסגרת ראשי פרקים לעבודה סמינריונית:

פרק המבוא

ראשי פרקים של כל סמינריון יחלו בפרק זה המציג את התמונה הכללית. הוא נותן למרצים הסבר כללי על מה שהם הולכים לראות בעבודה. עבודת סמינריון לדוגמא דורשת פרק מבוא בהיקף של כעמוד אחד. 

יש המאחדים את הפרק עם הסקירה הספרותית, ואז הוא ארוך יותר. גם במידה ואיחדתם את הפרקים, עדיין יש להתחיל במבוא כללי, ואז לגשת אל כתיבת הסקירה הספרותית לאורם של ראשי הפרקים שנבחרו.

על אף שכתיבת מבוא לסמינריון נמצא בראש רשימת ראשי הפרקים, לפעמים כדאי להשאיר את כתיבת המבוא לסוף, אך מצד שני חשוב שכבר בתחילת העבודה תהיה לכם תמונה ברורה של מטרת העבודה. אל תרבו בדברי פתיחה, היו עניינים וגשו מהר למטרת העבודה.

פרק זה מביא את הרקע לעבודה וסוקר את הנושא באופן כללי. כדאי להכניס בו אזכור לפרקי העבודה, ומה הם כוללים.

סקירת ספרות

לאחר כתיבת ראשי פרקים, רבים מעדיפים להתחיל את העובדה מפרק זה. כתיבת סקירת ספרות היא חלק חשוב מאוד בעבודה, היא בעצם מגדירה את כל הרקע לכתיבת העבודה. היא מציגה את נקודת המוצא שלכם, את הידע הקיים בתחום, כמו למשל תאוריות ומחקרים שונים.

גם כאן באה לידי ביטוי שיטת המשפך, המתחילה מסקירה כללית והולכת ומתמקדת. בעצם סקירת ספרות מכוונת אותנו לעבר שאלת המחקר – היא מניחה את התשתיות לשאלה ומפתחת אותה לאור המבנה שבו תכננתם את ראשי הפרקים.

כאן אתם יכולים להציג את הרקע ולהצביע על פערי ידע קיימים המצדיקים את הצורך בשאלת המחקר. הסקירה יכולה להגדיר משתנים ומושגים שונים שבהם תשתמשו. למשל אם המחקר נוגע במשתנים המשפיעים על שיעור ההשתתפות בשוק העבודה, עליכם להגדיר מהו שיעור ההשתתפות וכיצד הוא מחושב.

זכרו כי המטרה היא לא סתם למרוח מילים. המחקרים שתציגו חייבים להיות רלוונטיים, שאלת המחקר צריכה לצמוח מתוכם באופן טבעי. לאחר שהובלתם את הקורא באופן טבעי, הציגו את שאלת המחקר בסוף הפרק בצורה ברורה. הדגישו גם את הערך של השאלה, בשביל להבין מדוע חשוב לחקור את הנושא.

זכרו גם כי צריך להקפיד על כללי הציטוט כמקובל באקדמיה. כל ציטוט של חומר אקדמי, ללא הפנייה למקורות נחשב העתקה.

שיטת המחקר

העבודות האקדמיות מתבססות על מחקר. זו יכולה להיות עבודת סמינריון עיונית, כמותית או איכותנית.

ראשי הפרקים של  עבודת סמינריון עיונית אינה דורשת פרק שיטות מחקר. זוהי עבודה המתבססת על מקורות בספרות האקדמית. זהו אינו סיכום ברמה של בית ספר תיכון, בכל זאת העבודה צריכה להביא ערך אקדמי. זוהי יכולה להיות השוואה בין מחקרים שונים ומסקנות המבוססות על ההשוואה.

עבודת סמינריון כמותית היא עבודה המבוססת על איסוף נתונים. על מנת לענות על שאלת המחקר תצטרכו לדגום משתנים ולנתח אותם בצורה סטטיסטית, מתוך מטרה למצוא קשר ומתאם בין משתנים, המוכיח או מפריך תאוריות מסוימות.

עבודת מחקר איכותנית מתבססת על מדגם קטן יותר, וזהו אינו ניתוח סטטיסטי. זהו ניתוח של התרשמויות המבוססות על נקודת מבט של החוקר. הוא עשוי להשתמש בשאלונים וראיונות אישיים. מחקרים שכאלו עשויים להיות שכיחים בתחומים כמו חינוך, פסיכולוגיה ומדעי המדינה.

פרק הממצאים

לאחר שהקוראים הבינו כיצד התבצע המחקר, עליכם להציג להם את הנתונים במסגרת כתיבת פרק התוצאות. אלו הם הנתונים היבשים של המחקר, ועדיין אינכם צריכים לבטא את המסקנות, כלומר בלי פרשנות.  בעבודת מחקר כמותית, פרק זה צריך להכיל את המבחנים הסטטיסטיים ואת המדגם המייצג.

לדוגמה אם חוקרים את הקשר בין עישון בזמן ההיריון לבין מומים מולדים. כאן תציגו את הנתונים הסטטיסטיים המשווים בין שכיחות המומים בקרב אמהות מעשנות, לבין כלל האוכלוסייה.

בפרק זה אתם עשויים להשתמש בטבלאות וגרפים, אך יש תמיד להתייחס אליהם בצורה טקסטואלית.

פרק הדיון והמסקנות

כל ראשי הפרקים עד עכשיו הציגו את הרקע לשאלת המחקר, ואת הידע האקדמי הקיים בספרות המקצועית. אך זכרו כי בעת כתיבת עבודות אקדמיות עליכם לתרום ערך אקדמי משל עצמכם. ועכשיו זהו הפרק שבו אתם יכולים לעשות זאת.

פרק זה מעורר דיון בכל הממצאים של המחקר. זהו הזמן להזכיר מה ביקשתם לבדוק, ואיך הנתונים מוכיחים או סותרים את השערת המחקר שלכם. זכרו כי המטרה שלכם היא לא להוכיח כי השערת המחקר שלכם נכונה, יש ערך אקדמי גם כאשר הממצאים שלכם מראים כי היא אינה נכונה.

בפרק הדיון אתם יכולים גם להצביע על יישומים אפשריים של המסקנות שלכם. כמו גם דיון על המוגבלות של המחקר, והצורך במחקרים נוספים. למשל תוכלו להעלות השערה חדשה כי ישנו עוד פקטור המשפיע על הנתונים, שלא נבדק מבחקר שלכם, ויש צורך במחקר נוסף.

פרק הסיכום

זהו אחד הפרקים החשובים ביותר במסגרת ראשי הפרקים של כל עבודה סמינריונית. לכן, חשוב לדעת איך כותבים סיכום סמינריון מאחר ובפרק זה תסכמו את כלל התובנות שעלו הן הספרות המקצועית והן מתוך המחקר העצמאי שביצעתם.

ביבליוגרפיה

פרק זה הוא בעיקרו טכני. כאן עליכם להביא את הרשימה הביבליוגרפית שעליה הסתמכתם לצורך הכנת העבודה. אלו יכולים להיות מאמרים אקדמיים, ספרים, אנציקלופדיות ומקורות שונים של ידע. מומלץ לקרוא על כללי הציטוט על מנת לדעת כיצד לבצע את הרישום בצורה הנכונה.

שימו לב גם לדרישות המרצים לגבי העבודה, דבר שיכול להשתנות בכל מוסד לימודים. הם עשויים לדרוש הסתמכות על מספר מינימום/מקסימום של מקורות וכו‘. כדאי גם להסתמך על מקורות עדכניים.

בעודכם עובדים על ראשי פרקים, חשוב שבמקביל תעשו רישומים של כל תוכן שעליו הסתמכתם, על מנת שלא ייווצר בלגן.

נספחים

יתכן כי במהלך העבודה נשענתם על חומרים שונים שאולי אינם קשורים באופן ישיר לעבודה. הבנתם חשובה לצורך הבנת העבודה בכללותה, אך ההתעסקות בהם עלולה להיות סטייה מגוף העבודה. לכן במידה וישנם כאלו, תוכלו להציג אותם ברשימת הנספחים.

אל תנסו למלא את הפרק הזה בדברים מיותרים ולא רלוונטיים, זה רק מסיח את הדעת והמרצים עשויים לראות זאת כניסיון סרק לעבות את העבודה שלא לצורך.

ראשי פרקים לעבודה סמינריונית
ראשי פרקים לעבודה סמינריונית

5 טיפים לתכנון מדויק של ראשי פרקים

 1. שאלת מחקר מרכזית ברורה: זכרו כי ראשי הפרקים צריכים להתייחס ישירות לשאלת המחקר המרכזית ולספק לה מענה. כל פרק צריך להתמקד בהיבט או זווית ספציפית של שאלת המחקר, מה שיקל על הקוראים לעקוב אחר קו הטיעון של העבודה הסמינריונית.
 2. זרימה ומבנה לוגי: ודאו כי ראשי הפרקים נבנים ברצף הגיוני. כל פרק צריך לספק זווית הסתכלות מסוימת על שאלת המחקר ולהציע חידוש כלשהו לגביה. בוסף, כל פרק צריך להוביל באופן טבעי לפרק הבא
 3. בהירות ותמציתיות: הכותרות של הפרקים צריכות להיות ברורות ותמציתיות וכן לספק אינדיקציה פשוטה לתוכן הפרק. הימנעו משפה מעורפלת והיו ספציפיים לגבי הנושא שכל פרק יעסוק בו.
 4. איזון ועומק: נסו לשמור על איזון באורך ובעומק של כל פרק. אף פרק בודד לא אמור למלא את העבודה כולה, כל פרק צריך לתרום במידה שווה לפיתוח הטיעון המרכזי של הסמינריון.
 5. גמישות לתיקונים ושינויים: היו פתוחים לתיקון ראשי הפרקים שלכם ככל שכתיבת העבודה מתקדמת. לפעמים, מחקר יכול ללכת לכיוונים בלתי צפויים. לכן, חשוב להתאים את ראשי הפרקים להתפתחות הרעיונות שלכם ולהבטיח שהם יישארו רלוונטיים.

פנייה לעזרה מקצועית בתכנון ראשי פרקים

כפי שהבנתם, ראשי פרקים הם הבסיס לעבודה, וגם יש להגיש אותם לאישור המרצים. לכן אם החלטתם לבקש עזרה מקצועית בהכנת העבודה, מומלץ לפנות לעזרה כבר בשלב של בניית ראשי הפרקים ושל גיבוש שאלת המחקר.

אתם יכולים לשוחח עם כותב מקצועי ומנוסה (בעל רק אקדמי), הוא יציע את ראשי הפרקים והנקודות המרכזיות, ואת זה תוכלו להגיש למרצים. זה יהיה מתווה העבודה. שלב זה כולל הרבה יותר מכתיבה של הפרקים, הוא כולל גם רשימה ביבליוגרפית וזהו הבסיס לעבודה. בצורה זו תוכלו להיות בטוחים כי אתם תקבלו עבודה בהתאמה אישית העונה על שאלת המחקר.

שימו לב כי כל סטודנט יכול להיעזר בעזרה המתאימה לצרכים שלו. יש מי שזקוק לעזרה בכל שלבי העבודה – מכתיבת ראשי פרקים ועד המסקנות. ויש אחרים שצריכים עזרה נקודתית, כמו למשל הגהה ועריכה לשונית לעבודה.

ראשי פרקים לעבודה הם אחת המשימות הראשונות איתן תתמודדו. לאחר כתיבת ראשי הפרקים וקבלת האישור עבור שאלת המחקר של העבודה, יש צורך בעבודה הקשה באמת. ראשי פרקים לא כותבים את עצמם, אתם תזדקקו להשקיע שעות רבות בכתיבת העבודה.

ראשי פרקים לסמינריון
עזרה מקצועית בתכנון ראשי פרקים לסמינריון

לסיכום

חברת RESCUE נחלצת לעזרתם עם שירותי כתיבת עבודות הגשה בתשלום. החברה מציעה סיוע במודל אישי, החל מכתיבת ראשי פרקים ומתווה לעבודה, ועד כתיבת העבודה בשלמותה. הכותבים שלנו עובדים מולכם באופן ישיר, מלווים אתכם כבר בשלב הראשוני של הגשת ראשי פרקים למנחה, ומלווים אתכם לכל אורך הדרך. כולם כותבים מנוסים בעלי רקע אקדמי.

רוצים לקבל המלצות על כותבי עבודות סמינריוניות וללמוד על בניית ראשי פרקים לסמינריון בבמגוון תחומים? עיינו בשלל המאמרים המקצועיים שלנו, למשל לגבי עבודות סמינריון בכלכלה וגלו את כל הטיפים הכי חשובים.

ראשי פרקים לעבודה סמינריונית - סיכום בכותרות

רסקיו סיוע אקדמי
רסקיו סיוע אקדמי

צוות רסקיו מתמחה בסיוע לסטודנטים בכתיבה ובהכנת עבודות במגוון תחומים, בדגש על כתיבה מקורית ואיכותית, מחירים משתלמים, ליווי אישי וצמוד והדרכה מקיפה על העבודה.

לשיתוף המאמר:
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

צריכים סיוע
בכתיבת עבודה?

השאירו כאן מספר טלפון ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי:

צריכים סיוע
בכתיבת עבודה?

השאירו כאן מספר טלפון ונדאג לחזור אליכם בהקדם:

Call Now Button דילוג לתוכן