כללי apa

זקוקים לסיוע ביישום כללי apa? המאמר הזה יעשה לכם סדר

כללי כתיבה אקדמית apa – למה חשוב לשלוט בפורמט?

כתיבת עבודה סמינריונית, או כל עבודה אקדמית אחרת, דורשת עמידה בסטנדרטים גבוהים וכללים המקובלים בעולם האקדמיה. במסגרת הכללים המקובלים ישנם גם סטנדרטים לאופן הציטוט של מקורות שונים. כללי apa הם הסטנדרט המקובל בעולם האקדמיה ובכל מה שנוגע לתחום של כתיבת עבודות אקדמיות.

כתיבה אקדמית הינה מלאכה מורכבת המושתתת על כללים והנחיות מחמירים. הן בהיבט התוכן והידע המקצועי הכלול והן במסגרת צורת הכתיבה, השימוש בכללי כתיבה אקדמית נאותים וההקפדה על מבנה תקין של העבודה האקדמית כולה.

מדוע יש צורך להשתמש בכללי apa?

עבודה אקדמית היא אינה סתם מאמר חסר ביסוס מדעי אלא עבודה המבוססת על מחקרים מהימנים ועל כללי כתיבה אקדמית קפדניים. גם כאשר העבודה היא מחקרית, היא עדיין מסתמכת במידה רבה על תחומי ידע קיימים. לפעמים היא מבקשת לחלוק עליהם, לפעמים להוסיף עליהם או לחזק תאוריות מקובלות. כתיבת סקירת ספרות מקצועית, שתתבסס על מאמרים פרי עבודתם של אנשי אקדמיה אחרים, בארץ ובעולם, היא תשתית חשובה עבור העבודה האקדמית.

בעת כתיבת העבודה אנו משתמשים בספרות המקצועית הקיימת ומחקרים שונים על מנת לבסס טיעונים, להגדיר מושגים או לסקור את הידע הקיים. ועל מנת להראות כי העבודה מייצגת מחקר של ממש ולא מניחה הנחות חסרות ביסוס, עלינו לציין באופן מדויק את המקורות האקדמיים שבהם השתמשנו לצורך העבודה. לשם כל, נשלב בכל פסקה הפניה אל המאמר האקדמי או הספר האקדמי מהם נלקח המידע הרלוונטי לאותה הפסקה. את האופן שבו נכתוב את ההפניה אנו מבססים על כללי כתיבה אקדמית נאותים.

לכן, השליטה בכללי הכתיבה האקדמית הינה מרכיב קריטי במסגרת סט הכלים הדרוש לכל סטודנט על מנת לדעת איך לסכם מאמר אקדמי בצורה נכונה ומדויקת העונה לחוקים הנוקשים של האקדמיה ועולם המחקר.

כללי apa לפי תחומי לימוד

יש לציין כי במסגרת תחומי לימוד שונים יהיה על הסטודנט להשתמש בכללי כתיבה אקדמית שונים לצורך הפניה למקורות ביבליוגרפיים. בטרם נגישים לכתיבת כל סוג של עבודה אקדמית, יש להכיר ולשלוט היטב בכללי הכתיבה האקדמית הנהוגים במסגרת אותו תחום לימוד.

במסגרת סמינריון בחשבונאות יעשה שימוש בסט כללים ספציפי שלאורו יפנה הסטודנט למקורות האקדמיים הרלוונטיים ולמאגרי המידע החשבונאיים שעל בסיסם נכתבה העבודה. לעומת זאת, במסגרת סמינריון בכלכלה או כתיבת סמינריון במשפטים, יעשה שימוש בכללים אחרים ומעט שונים לצוך הפניה למקורות אקדמיים רלוונטיים.

כללי כתיבה אקדמית לפי סוג העבודה הסמינריונית

השימוש בכללי כתיבה אקדמית ספציפיים נגזרים גם לאור סוגי עבודה סמינריונית שונים. במסגרת כתיבה עבודה סמינריונית אמפירית ישנם כללי כתיבה יחודיים המתייחסים להפניה אל חומרים מחקריים שנאספו מהשטח במסגרת התהליך המחקרי. במסגרת סמינריון עיוני או סמינריון איכותני, יעשה הסטודנט שימוש בכללי כתיבה ספציפיים שנועדו להפנות לחומרי גלם מחקריים כגון ראיונות, תצפיות, שאלונים, טקסטים לניתוח ועוד.

חשוב להכיר היטב את שיטת הציטוט הרלוונטית לתחום שבו נכתבת העבודה הסמינריונית שלכם. השימוש בכללי הציטוט הוא חלק מהותי בעבודה האקדמית, ולא דבר הנתון לשיקול דעתכם. אתם אמנם חופשיים לבחור את המאמרים האקדמיים, המחקרים והספרים שעליהם תתבססו, אך עליכם לצטט בצורה המקובלת.

יתר על כן, התבססות על מידע, נתונים, מחקרים ורעיונות של אחרים, ללא מתן קרדיט נחשב לפגיעה באתיקה האקדמית. שירותי כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום נועדו ליצור עבורכם את הבסיס האיכותי ביותר לכתיבת עבודת סמינריון שתעמוד בסטנדרטים של כללי כתיבה אקדמית apa כפי שמקובל באקדמיה.

שירותי סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות עשויים לסייע לכם בהיבטים נוספים של מלאכת הכתיבה האקדמית, למשל ניסוח שאלת מחקר לעבודה סמינריונית ועוד.

כללי כתיבת עבודה אקדמית apa
איך מיישמים כללי כתיבה אקדמית בשיטת APA

כללי כתיבה apa – רקע

מוסדות אקדמיים שונים, כתבי עת ואפילו איגודים מקצועיים מפרסמים כללים שונים לכתיבה ביבליוגרפית. באמצעות סטנדרטיזציה ניתן לצטט בצורה המובנת לכולם ומאפשרת לכל מי שקורא את עבודת המחקר להתחקות אחר המקורות. הציטוט גם מאפשר לחסוך בפירוט נתונים המוצגים במקום אחר.

לכאורה הדבר נשמע פשוט ואתם עשויים לתהות מדוע דרושה סטנדרטיזציה. אך בפועל כאשר עוסקים בתחום אתם עלולים להיתקל בשאלות שונות, כמו למשל איך לצטט מספר עם 5 מחברים שונים או איך מצטטים מאמר מתוך כתב עת. הדברים הללו עשויים להיות מבלבלים ולכן ישנו צרוך בכללי כתיבה אקדמית apa.

כללי הציטוט של APA הם למעשה כללי הכתיבה של האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה American Psychological Association. כללים אלו הפכו לסטנדרט מקובל בארצות הברית ובאקדמיה בכלל. הם משמשים בעיקר בתחום הפסיכולוגיה ומדעי החברה, אך הם אומצו גם על ידי גופים אחרים, לעתים עם התאמות מסוימות. זהו סטנדרט מקובל בעבודות אקדמיות וגם בספרים אקדמיים.

כללי כתיבה אקדמית apa
איך כותבים לפי כללי כתיבה אקדמית apa

איך ליישם את כללי הapa

יש לצטט בהתאם לכללים פעמיים. הפעם הראשונה היא באופן מקוצר בגוף העבודה (בסוגריים). והפעם השנייה היא ברשימה הביבליוגרפית המופיעה בסוף העבודה. בה צריך לרשום בצורה מפורטת יותר.

 • כאשר מצטטים מקורות בתוך העבודה, יש להביא אותם בתוך סוגריים באופן הבא (שם המקור, שנה). במידה ומדובר בשני חוקרים יש לצטט באופן הבא (שם המקור הראשון, שנה; שם המקור השני, שנה). כאשר שמם של החוקרים מופיע בשפע האנגלית, ומדובר ביותר מחוקר אחר, נשים בין שמותיהם את הסימן &.
 • כאשר מדובר בציטוט הכולל מקורות בעברית ובאנגלית, יש לכתוב באופן הבא: (שם, שנה; name, year). לדוגמה (רוזן, 2016, Bentley, 2019)
 • בעת הציטוט נרשום בראשי תיבות את השמות הפרטיים והאמצעיים, אך את שם המשפחה נכתוב באופן מלא.
 • כאשר אנו מצטטים יותר ממקור אחד בתוך הפסקה, נכתוב את שמות החוקרים לפי סדר אלפאבתי.
 • כאשר אנו מציגים רשימה ביבליוגרפית המתייחסת למחקרים שונים של אותו החוקר, נרשום את המחקרים השונים בסדר כרונולוגי (מהישן ביותר לחדש).
 • כאשר מזכירים מקור במשפט, ניתן לעשות זאת בשתי צורות: א. מחקרו של רוזן משנת 2016 מוכיח כי שיעור ההשתתפות בשוק העבודה אינו מושפע מ… 
  ב. חוקרים מצאו כי שיעור ההשתתפות בשוק העבודה אינו מושפע מ… (רוזן, 2016, שטרן 2021).
 • כאשר אנו מביאים ציטוט במלואו בגוך העבודה, נכתוב את המקור בצירוף מספר העמוד שבו הוא מופיע או טווח העמודים. בעברית נעשה זאת כך (רוזן, 2016, 64) או (רוזן, 2016, 59-64). במידה המקור באנגלית יש לציין את העמוד עם הסימון p (Bentley, 2019, p.37).
כללי כתיבת עבודות אקדמיות apa
ציטוט לפי כללי apa

איך כותבים רשימה ביבליוגרפית לפי apa?

בסוף העבודה האקדמית עליכם להביא רשימה ביבליוגרפית מפורטת. הרשימה צריכה להביא את כל המקורות שהוזכרו בעבודה. אלו יכולים להיום ספרים, כתבי עת, אנציקלופדיות ועוד. כל סוג של מקור הוא בעל אופי אחר ובהתאם לכך כללי הציטוט של APA מגדירים עבורו כללים:

ציטוט מתוך ספר

 • בעת ציטוט ספר יש לציין קודם כל את שם המחבר, השנה, שם הספר, מקום ההוצאה לאור: שם ההוצאה לאור.
 • שם הספר יופיע בכתב נטוי.
 • שם פרטי ואמצעי מופיע בקיצור.

לדוגמה:

קווה, ג. (מאי, 2019). להבין דיסלקסיה. ירושלים: למדא-האוניברסיטה הפתוחה.

 • ספרים רבים בתחום האקדמי הם בעלי יותר ממחבר אחד. יש לכלול את שמותיהם של המחברים הנוספים. במידה וישנם למעלה מ 6 מחברים, יש להזכיר רק את ה 6 הראשונים. את שמות המחברים נפריד בפסיקים ונשתמש ב‘ו' החיבור עבור האחרון. במידה ומדובר בספר באנגלית נשתמש בסימן &.

לדוגמה:

משולם, א., והרפז, י. (מאי 2015). ניהול משאבי אנוש. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

ציטוט מתוך כתבי עת

 • כללי הציטוט הם זהים, אך יש להפנות לשם המאמר, שם כתב העת, כרך, מספר חוברת, עמודים.

אורן, ר‘ (2018). מגדר ופוליטיקה בראי הזמן, מחשבה חדשה, 18-27.

ציטוט מתוך עיתון

 • שם משפחה, שם פרטי בראשי תיבות (שנה, יום בחודש, חודש). שם המאמר. שם העיתון. עמודים.

לדוגמה:

מרגלית, ד. (1994, 11 בדצמבר). הסכמי אוסלו לאן, הארץ. 9-12.

ציטוט מתוך אנציקלופדיה

גם ציטוט מאנציקלופדיה דומה לציטוט מספר, אך יש לתת אזכור לערך, שם האנציקלופדיה, מספר הכרך והעמודים שבו הוא מופיע. יש לעשות זאת באופן הבא:

שם משפחה, שם פרטי בראשי תיבות, מקום ההוצאה לאור ושם ההוצאה. שם הערך. שם האנציקלופדיה (מספר כרך, עמודים).

לדוגמה:

נתניהו, ב. (תשי“ד). יהדות ספרד. האנציקלופדיה העברית, כרך י‘ (עמ' 401-452). ירושלים ותל-אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות.

ציטוט apa מקצועי – סיכום

אלו הן רק כמה דוגמאות, אך בפועל סטודנטים רבים הניגשים להכנת עבודות אקדמיות עשויים למצוא את עצמם מתבלבלים וטועים בכללי הציטוט; דבר שיעניק לעבודה שלהם מראה לא מקצועי.

 לכאורה הכללים ברורים, אבל תמיד נתקלים באיזו בעיה כמו בעת ציטוט ערך לא חתום מהאנציקלופדיה, ושוב הולכים לאיבוד. כמו כן לפעמים ישנם מצבים מורכבים; למשל אתם עשויים למצוא את עצמכם מזכירים במשפט שני דברים ממקורות שונים. יש לדעת כיצד להציג זאת בצורה ברורה וקריאה, תוך כדי הקפדה על כללי הציטוט הנכונים.

הדברים הללו חשובים מאוד, וחבל שהציון שלכם יפגע בכל טעויות שכאלו. אך מצד שני גם חבל שתבזבזו אנרגיה מיותרת בפרטים הטכניים.

ניתן לפנות לשירותים של עזרה בהכנת עבודות אקדמיות, ושם ישנם אנשים אקדמיה היכולים להעניק לכם סיוע בכתיבת הרשימה הביבליוגרפית ורישום נכון של כל ציטוט על פי הסטנדרטים המקובלים.

שימו לב כל כל מוסד אקדמי נוהג להכין קובץ מידע ובו ההוראות והדרישות לגבי כתיבת העבודה האקדמית. למרות ש APA הוא סטנדרט מקובל, עדיין יתכנו שוניות והתאמות שנקבעו על פי התחום המחקרי שבו אתם עוסקים.

חשוב להקפיד לקרוא בעיון את קובץ ההוראות. יש שם פרטים חשובים, לא רק לגבי כללי הציטוט. כמו כן, במידה ובחרתם להיעזר בשירותים מקצועיים וסיוע בהכנת עבודות סמינריוניות, הקפידו להעביר את המידע לכותבים.

תוכלו ללמוד עוד המון על כתיבת עבודות הגשה בתשלום ועל השימוש הנאות בכללי כתיבה אקדמית apa במסגרת שלל המאמרים המקצועיים שלנו. קראו גם על תהליך כתיבת עבודת סמינריון לדוגמא מתחילת התהליך ועד לסופו.

כללי apa - סיכום בכותרות

רסקיו סיוע אקדמי
רסקיו סיוע אקדמי

צוות רסקיו מתמחה בסיוע לסטודנטים בכתיבה ובהכנת עבודות במגוון תחומים, בדגש על כתיבה מקורית ואיכותית, מחירים משתלמים, ליווי אישי וצמוד והדרכה מקיפה על העבודה.

לשיתוף המאמר:
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

צריכים סיוע
בכתיבת עבודה?

השאירו כאן מספר טלפון ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי:

צריכים סיוע
בכתיבת עבודה?

השאירו כאן מספר טלפון ונדאג לחזור אליכם בהקדם:

Call Now Button דילוג לתוכן